Loading

AUDYTY I DORADZTWO

DORADZTWO

 1. Analizy i oceny ryzyka

 2. Bezpieczeństwo podróży / travel security

 3. Bezpieczeństwo informacji

 4. Planowanie ciągłości działania [ang. BCP – Bussines Continuity Planning]

 5. Zarządzanie kryzysowe

 6. Tworzenie planów ciągłości działania / BCP oraz implementacji w organizacji

 7. Infrastruktura krytyczna

 8. Budowa i zarządzanie systemem bezpieczeństwa logistycznego / supply chain security (m.in.:)

 9. - Analiza tras
  - Bezpieczne parkingi
  - Przygotowanie do zdobycia certyfikacji stowarzyszenia TAPA EMEA
 1. Prowadzenie postępowań wyjaśniających / corporate investigation

 2. Budowa i zarządzanie systemem loss prevention w firmie

 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne

 4. Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

 5. Systemy bezpieczeństwa: projektowanie i realizacja (SKD, CCTV, SSWiN)

 6. Kompleksowe usługi z zakresu Health & Safety

Pozostałe usługi:

 

Outsourcing działów bezpieczeństwa firmy

 

  1. Opracowywanie kompleksowych planów obiektów

  2. Wykrywanie technik inwigilacyjnych

  3. Zabezpieczenia pirotechniczne, w ramach których wykonujemy:

   • skuteczne wykrywanie materiałów i urządzeń wybuchowych (wojskowych, improwizowanych oraz innych wyrobów pirotechnicznych);

   • zabezpieczanie imprez masowych;

   • zabezpieczenie pirotechniczne w postaci dyżuru pirotechnicznego;

   • poszukiwanie oraz bieżące monitorowanie obiektu i terenu w kierunku przemysłowych
    i bojowych środków trujących (BŚT), przy pomocy testów kolorymetrycznych;

   • inne, dostosowane do oczekiwań i potrzeb Klienta.

  4. Detektywistyka biznesowa (więcej informacji w zakładce Detektywistyka biznesowa)

  5. Kompleksowe usługi prawne

   Świadczymy kompleksowe usługi prawne we wszystkich dziedzinach związanych z bezpieczeństwem biznesu.
   Oferujemy Państwu pomoc, wsparcie i obsługę prawną w takich obszarach jak:

   • PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
   • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (ochrona marki i zwalczanie podróbek)
   • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
   • DETEKTYWISTYKA BIZNESOWA

Udzielamy wsparcia prawnego, na warunkach indywidualnie dopasowanych do potrzeb danego Klienta.

AUDYT

   1. Audyt przygotowujący do certyfikacji FSR / TSR (Bezpieczeństwo Łańcucha Dostaw)

   2. Audyt systemu bezpieczeństwa hoteli

   3. Audyt loss prevention

   4. Kompleksowe audyty systemów bezpieczeństwa (w tym między innymi:)

   5. - Audyty bezpieczeństwa fizycznego

    - Audyty bezpieczeństwa informacji
   1. inne związane z bezpieczeństwem biznesu