Loading

AUDYTY I DORADZTWO

DORADZTWO

 1. Analizy i oceny ryzyka

 2. Bezpieczeństwo podróży / travel security

 3. Bezpieczeństwo informacji

 4. Planowanie ciągłości działania [ang. BCP – Bussines Continuity Planning]

 5. Zarządzanie kryzysowe

 6. Tworzenie planów ciągłości działania / BCP oraz implementacji w organizacji

 7. Infrastruktura krytyczna

 8. Budowa i zarządzanie systemem bezpieczeństwa logistycznego / supply chain security (m.in.:)

 9. - Analiza tras
  - Bezpieczne parkingi
  - Przygotowanie do zdobycia certyfikacji stowarzyszenia TAPA EMEA
 1. Prowadzenie postępowań wyjaśniających / corporate investigation

 2. Budowa i zarządzanie systemem loss prevention w firmie

 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne

 4. Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

 5. Systemy bezpieczeństwa: projektowanie i realizacja (SKD, CCTV, SSWiN)

 6. Kompleksowe usługi z zakresu Health & Safety

Pozostałe usługi:
 1. Outsourcing działów bezpieczeństwa firmy

 2. Opracowywanie kompleksowych planów obiektów

 3. Wykrywanie technik inwigilacyjnych

 4. Zabezpieczenia pirotechniczne, w ramach których wykonujemy:

  • skuteczne wykrywanie materiałów i urządzeń wybuchowych (wojskowych, improwizowanych oraz innych wyrobów pirotechnicznych);

  • zabezpieczanie imprez masowych;

  • zabezpieczenie pirotechniczne w postaci dyżuru pirotechnicznego;

  • poszukiwanie oraz bieżące monitorowanie obiektu i terenu w kierunku przemysłowych
   i bojowych środków trujących (BŚT), przy pomocy testów kolorymetrycznych;

  • inne, dostosowane do oczekiwań i potrzeb Klienta.

 5. Detektywistyka biznesowa (więcej informacji w zakładce Detektywistyka biznesowa)


AUDYT

  1. Audyt przygotowujący do certyfikacji FSR / TSR (Bezpieczeństwo Łańcucha Dostaw)

  2. Audyt systemu bezpieczeństwa hoteli

  3. Audyt loss prevention

  4. Kompleksowe audyty systemów bezpieczeństwa (w tym między innymi:)

  5. - Audyty bezpieczeństwa fizycznego
   - Audyty bezpieczeństwa informacji
  6. inne związane z bezpieczeństwem biznesu