Loading

Prelegenci

Nigel Krishna Iyer (BSc, MA, ACA) [licencjat w zakresie nauk technicznych, magister, posiada międzynarodowe kwalifikacje z zakresu rachunkowości] jest partnerem Grupy Septia oraz Wykładowcą Uniwersyteckim na University of Leicester School of Management, gdzie właśnie rozpoczął magisterski moduł w zakresie zarządzania, zatytułowany: "Obrona przed czarna magią stosowaną przez handlowców". Obecnie pracuje zarówno praktycznie przy dochodzeniach i wykrywaniu nadużyć finansowych i korupcji, oraz jako nauczyciel metod i sposobów zapobiegania i ochrony przed nadużyciami i korupcją.
 
Od czasu ukończenia studiów w 1985 roku oraz uzyskaniu kwalifikacji jako biegły rewident w Wielkiej Brytanii, Nigel od ponad 20 lat z pasją poświęca się swojej pracy, której celem jest zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych oraz korupcji w przemyśle, finansach oraz sektorze publicznym. W ostatnich latach wyspecjalizował się w pomocy międzynarodowym instytucjom finansowym w opracowywaniu strategii w pełni połączonej z zasadami etyki oraz uczciwości.
 
Pomógł w opracowaniu unikalnej metodologii oceny ryzyka pod kątem nadużyć finansowych i korupcji, służącej do oceny profilu występowania i częstości występowania oszustw finansowych. Metodologia ta wykorzystywana jest w wielu bankach, instytucjach finansowych i korporacjach, gdyż pomaga przewidzieć rodzaj oszustw, ich wpływ na działalność firmy oraz częstość ich występowania. Nigel opracował również system kontroli integralności zdrowia (Integrity Health Check), którego zadaniem jest wykrywanie punktów krytycznych podczas transakcjach finansowych. System ten jest używany przez wiele organizacji w celu zapewnienia zgodności polityki firmy z przyjętymi normami etycznymi. Analiza strumieni płatności i kontrahentów jest używana w szczególności przez instytucje finansowe w celu wykrycia łapówek oraz procederu tzw. ‘prania brudnych pieniędzy’.
 
Nigel jest autorem i współautorem książek: Fraud Resistance” (2003), „Fraud and Corruption Prevention and Detection” oraz “A Short Guide to Fraud Risk” (2010), opublikowanych we współpracy z Chartered Institute of Management Accountants. Jest również autorem książki “The Tightrope” (2011). Nigel wykłada w wielu instytucjach i szkołach biznesu, pisze i tworzy filmy, dramaty i interaktywne szkolenia multimedialne, wszystkie mające na celu podnoszenie świadomości oraz umiejętności zarządzania ryzykiem dotyczących nadużyć i korupcji. Nigel posiada również tytuł magistra z Royal Holloway College (Londyn).

Nigel Krishna Iyer poświęcił ponad 25 lat ściganiu oszustw i korupcji. Czuje, jakby one same go znajdowały.

Dr Christoph Rojahn pracuje w firmie Deloitte & Touche GmbH w Niemczech jako dyrektor Forensic Department. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań antykorupcyjnych w wielu krajach. W swej dotychczasowej karierze przez ponad 10 lat przeciwdziałał oszustwom w biznesie i prowadził różnorodne dochodzenia. Piastował stanowiska menadżerskie w kilku specjalistycznych firmach konsultingowych, jak również był szefem ds. zarządzania ryzykiem w firmach z listy FORTUNE 500.

Obecnie dr Christoph Rojahn dzieli się swą wiedzą i doświadczeniem z European Advisory Council w organizacji ASIS International. Absolwent uniwersytetów w Oxford, Birmingham i Monachium. Ma na swoim koncie wiele publikacji na temat bezpieczeństwa fuzji i przejęć, działania wywiadu i kontrwywiadu, przeciwdziałania szpiegostwu w biznesie i prowadzeniu dochodzeń.

Daniel Suchy jest profesjonalistą w dziedzinie bezpieczeństwa, mocno skoncentrowany na wynikach swojej pracy.

Dysponuje ponad 24-letnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa wliczając również służbę w jednostkach wojskowych oraz słowackich jednostkach służby państwa. Daniel posiada również ponad 3 letnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku w firmie zajmującej się zarządzaniem bezpieczeństwem.

Na obecnym stanowisku, Daniel jest odpowiedzialny za kraje leżące w obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki tworząc standardy bezpieczeństwa w tym regionie, w celu współtworzenia bezpiecznego środowisko pracy.

Daniel jest aktywnym członkiem ASIS International i byłym ASIS Assistant Regional Vice President - Region 9F (Europa Środkowo-Wschodnia).

Johan Hartman jest Regionalnym Dyrektorem Zarządzającym w regionie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo fizyczne, dochodzenia oraz wykrywanie oszust i nadużyć finansowych w 54 krajach, w których działa Citi. Johan dołączył do Citi w czerwcu 2001 roku i pełnił funkcję osoby prowadzącej postępowania wyjaśniające w siedzibie w Johannesburgu, RPA. Później wziął na siebie odpowiedzialność za zarządzanie działem CSIS w Afryce. W 2004 roku przeniósł się do Londynu, gdzie objął funkcję kierownika regionalnego Nadużyć Finansowych CSIS w regionie EMEA. W 2009 roku Johan objął obecne stanowisko, biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo fizyczne, dochodzenia oraz wykrywanie oszust i nadużyć finansowych w regionie EMEA. Przed rozpoczęciem pracy w Citi, Johan pracował jako osoba prowadząca postepowania wyjaśniające w sprawie nadużyć finansowych w służbach Policji RPA, gdzie pracował 12 lat w dochodzeniówce, a później jako detektyw w wydziale ‘Commercial Crime Unit’ (jednostka krajowa odpowiedzialna za kontrolę nadużyć finansowych i przestępstw na tle ekonomicznym).
W swojej karierze rozwiązał wiele spraw oraz aktywnie działał w grupach roboczych Interpolu specjalizujących się w temacie przestępczości handlowej i cyberprzestępczości. W 1998 roku odszedł w Policji RPA w randzie kapitana oraz funkcji Managera działu szkoleń z przestępczości handlowej. Po karierze w Policji, Johan dołączył do Standard Bank of South Africa, do działu audytu wewnętrznego.

 
Godfried Hendriks specjalizuje się w dziedzinie bezpieczeństwa, zapobiegania przestępczości oraz walką z nadużyciami finansowymi. Oprócz swojej pracy jako konsultant ds. bezpieczeństwa regularnie publikuje artykuły na temat wykorzystania innowacyjnych technologii i zapobiegania przestępczości w handlu detalicznym.

Godfried jest członkiem ASIS International od 1992, a obecnie pełni funkcję członka międzynarodowego zarządu ASIS.

Dr Holder Wildt posiada doktorat z chemii, studiował Zarządzanie Bezpieczeństwem na European Business School we współpracy z niemieckim Bundeskriminalamt. Do jego głównych obowiązków w firmie Henkel, w dziale Corporate Security należy zarządzanie kryzysowe oraz podnoszenie świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa. Pełni również funkcję dyrektora regionalnego ds. bezpieczeństwa na rejon Europy, Rosji oraz większości terenów byłych republik Związku Radzieckiego. Wcześniej zajmował się regionem Indii, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

Holger jest człowiekiem o szerokim zapleczu akademickim a także posiada doświadczenie w pracy w branży, włączając w to dwuletni pobyt w Japonii. Pełnił różne funkcje w firmie R & D zanim rozpoczął karierę w branży bezpieczeństwa.

Zarządza zespołem strategicznego wywiadu rynkowego w polskim oddziale globalnej firmy doradczej EY. Nadzoruje realizację rocznie kilkuset zróżnicowanych zleceń dostarczenia ściśle określonych informacji oraz dostarczanie szeregu regularnych raportów wywiadowczych dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Prowadzi projekty wywiadu konkurencyjnego z wykorzystaniem symulacji "war gaming". Wcześniej kierował wdrożeniem programu zarządzania wiedzą w polskiej wiodącej firmie telekomunikacyjnej. Szkoli, wykłada na konferencjach i seminariach z wywiadu biznesowego oraz zarządzania wiedzą w Europie, Stanach Zjednoczonych, Zatoce Perskiej. Jest kierownikiem studiów podyplomowych "Strategiczny wywiad biznesowy" w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uczestnik zagranicznych szkoleń m.in. w Academy of Competitive Intelligence. Jest założycielem i przewodniczącym polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP), w ramach której organizuje m.in. otwarte spotkania merytoryczne dla praktyków zajmujących się wywiadem strategicznym, rynkowym, konkurencyjnym. Adam otrzymał wyróżnienie SCIP Catalyst Award za wolontaryjny wkład w rozwój profesji wywiadu biznesowego. Posiada licencję detektywa. Doktorat z dziedziny zarządzania wiedzą obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz stypendysta programu CEMS w Norwegian School of Economics and Business Administration.

 
Zanim w 2007 roku, Ben Dyer rozpoczął pracę jako szef ochrony na region EMEA (Europe, The Middle East and Africa) w Banku Międzynarodowym, przez 16 lat służył w armii brytyjskiej. Aktualnie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, prowadzi grupę zarządzania kryzysowego oraz jest zastępca przewodniczącego w komitecie odporności biznesu.

Jest także członkiem Rady Ryzyka Wielkiej Brytanii i Forum Zarządzania Bezpie-czeństwem.

Russ jest szefem działu Bezpieczeństwa i Ciągłości Działania w firmie KPMG LLP w Wielkiej Brytanii i piastuje to stanowisko od ponad 12 lat.

Poprzednie osiągnięcia zawodowego Russ'a to ponad 14-letnie doświadczenie w branży IT, które obejmuje m.in. zarządzanie działami kierowniczymi w różnych organizacjach, w tym P & O, Diageo i Schindler Ltd.

Wcześniej Russ przez 6 lat pracował jako oficer policji w London Metropolitan Police oraz jako Inspektor w Royal Hong Kong Police.

Od 11 lat pomaga największym polskim i zagranicznym firmom w zabezpieczaniu sieci oraz serwisów internetowych. Absolwent Glasgow Caledonian University. Pracę w branży IT rozpoczął w brytyjskim oddziale Philips Electronics. Założyciel Niebezpiecznik.pl, firmy doradczej konsultującej projekty informatyczne pod kątem bezpieczeństwa. W ramach Niebezpiecznik.pl Piotr zarządza zespołem wykonującym audyty i testy penetracyjne systemow teleinformatycznych oraz prowadzi szkolenia dla administratorów oraz programistów w zakresie ochrony sieci komputerowych i bezpiecznego tworzenia webaplikacji.

Stuart Hughes - Globalny Dyrektor Ochrony Profit Protection, posiada dyplom z Zarządzania Ryzykiem i Bezpieczeństwem oraz certyfikat międzynarodowej organizacji ASIS: „Protection Professional”. Stuart jest aktywnym członkiem organizacji: Security Institute, ECR Shrinkage Committee, CSO Round Table i ASIS.
 
W 2004 roku dołączył do grupy Adidas, gdzie pełnił różnorakie funkcje na szczeblach: lokalnym, krajowym, Europejskim i regionalnym. Stworzył i rozwinął zespół złożony z ekspertów w dziedzinie postępowań wyjaśniających, zdrowia i bezpieczeństwa, ciągłości działania, bezpieczeństwa zdarzeń, jak również zapobiegania stratom. Stuart jest odpowiedzialny za 2500 sklepów detalicznych oraz globalny łańcuch dostaw, jak również zarzadzanie bezpieczeństwem firmy, na które składa się bezpieczeństwo dużych imprez sportowych, postępowania wyjaśniające, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwa podróży.

Husøy posiada tytuł magistra z Inżynierii Naftowej na Uniwersytecie Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim. Studia ukończył w 1988 roku i rozpoczął swoją karierę w Norsk Hydro gdzie przez pierwsze 14 lat pracował w dziale technologii wiercenia i eksploatacji.

Jego doświadczenie operacyjne obejmuje obowiązki kierownicze działu wierceń na pływających pół podwodnych jak i stałych platformach. Od 2002 roku, przez 5 lat pracował w dziale produkcji, jako kierownik instalacji offshore.

Przed połączeniem Statoil-Hydro w 2007, Husøy pełnił funkcję kierownika pola naftowego Grane. Od 2007 do 2011 roku był szefem bezpieczeństwa w ramach korporacji HSE w obrębie Statoil. Obecnie Husøy pełni funkcję wiceprezesa do spraw reagowania na sytuacje kryzysowe.


Tomasz Witosławski jest właścicielem firmy LIBRA CONSULTING. Od trzech lat prowadzi działalność doradczą w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego w obszarze security i loss prevention. Przed ostatnie 20 lat pracował dla największych operatorów retail w Polsce, przechodząc wszystkie szczeble zarządzania strukturami bezpieczeństwa. Wykładowca zawodowy z zakresu taktyki ochrony obiektów i organizacji ochrony. Doradca SASMA Europe w zakresie loss prevention.


Po 10 latach spędzonych w Londynie, Stephanie w 2004 roku dołączyła do branży bezpieczeństwa biznesu zostając jednym z inwestorów firmy świadczącej usługi ochrony i zabezpieczeń we Francji. Jako zastępca dyrektora generalnego, nadzoruje działania operacyjne i handlowe ponad 500 pracowników firmy, która jest uznanym graczem na rynku oraz w branży.

Stephanie posiada dyplom studiów MBA, ze szkoły wyższej HEC w Paryżu oraz KPP. Stéphanie silnie promuje edukację, jest wykładowcą na poziomie uniwersyteckim oraz pełni rolę mentora dla profesjonalistów z branży bezpieczeństwa. Regularnie pisze o tworzeniu wartości i ich przekazywaniu, gdyż stanowi to jej przedmiot zainteresowania. Jest silnie zaangażowana w poprawę sektora bezpieczeństwa, prowadzi Europejski oddział ASIS dla Kobiet (ASIS Women) i bierze udział w oficjalnych posiedzeniach komisji odbywających się pomiędzy Francuskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych a Przedstawicielami branży bezpieczeństwa.


Silviu Petru Balintoni pracuje jako Corporate Operations Security Officer w firmie FM Logistic, która oferuje pełen zakres usług z branży logistycznej: magazynowanie, dystrybucja oraz transport. Funkcję tę, Silviu sprawuje od 7 lat.
 
Jego głównym obowiązkiem jest ocena ryzyka, audyty bezpieczeństwa oraz projektowanie i wdrażanie macierzy bezpieczeństwa w firmie. Zakres jego obowiązków obejmuje: bezpieczeństwo biznesu, strategie i procedury w obszarze minimalizacji strat w magazynowaniu i transporcie, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Silviu zajmuje się również zwalczaniem nadużyć finansowych oraz pozyskiwaniem strategicznych informacji, współtworząc tym samym kulturę bezpieczeństwa w firmie.
 
Silviu posiada 16 letnie doświadczenie w branży bezpieczeństwa, które nabył pracując w wielu organizacjach, włączając w to Wywiad Rumunii.

Kaleem Ahmad jest bardzo doświadczonym profesjonalistą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem wojskowym i korporacyjnycm oraz specjalistą w tematyce bezpieczeństwa w sektorze Oil & Gas. Jest uznanym międzynarodowym trenerem i prelegentem; występował na licznych konferencjach dot. bezpieczeństwa międzynarodowego. Kaleem Ahmad wykazał się umiejętnościami podczas ‘Security survey’ gdzie zyskał uznanie w takich działaniach jak ocena ryzyka czy rekomendacja strategii łagodzenia negatywnych skutków. Pracując w branży bezpieczeństwa stworzył imponującą siatkę kontaktów ludzi powiązanych z wywiadem, rządem, biznesem, handlem czy z dostawcami usług bezpieczeństwa oraz pracował w obszarach podwyższonego ryzyka w Pakistanie. Jest certyfikowanym członkiem międzynarodowej organizacji ASIS, gdzie otrzymał nagrodę "Performance Excellence Award" oraz "Timothy J.Walsh Award".

Absolwent Politechniki Wrocławskiej kierunek Informatyka i Zarządzanie. Od 2006 roku architekt i kierownik projektów, szef zespołu ekspertów Perforce i działu rozwoju aplikacji internetowych w InTENSO. Brał udział w przedsięwzięciach realizowanych między innymi dla: BZWKB, Credit Agricole, ING Bank Śląski, HSBC Bank Polska, Prudential Polska, DEKRA Certification. Założyciel i udziałowiec spółek Inlabs (projekty mobilne, społecznościowe) oraz Revenue Group (systemy wspierające i automatyzujące obszar marketingu). Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zwinnych metodyk zarządzania projektami, technik wizualizacji danych oraz projektowania interfejsów użytkownika.